Loading...
Home| Warunki usługi

Warunki usługi

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym Regulaminem przed skorzystaniem z serwisu salomonbuty.pl („Strona”). Uzyskując dostęp do tej Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Niniejsze Warunki użytkowania mogą być okresowo aktualizowane. W związku z tym należy sprawdzić datę Warunków użytkowania (która znajduje się na końcu tego dokumentu) i przejrzeć wszelkie zmiany od ostatniej wersji. Jeśli w dowolnym momencie nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie korzystaj z tej Witryny.

 

W Serwisie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do salomonbuty.pl. Dalsze korzystanie z tej Witryny oznacza zgodę na niniejsze Warunki użytkowania.

 

Dokładność, kompletność i aktualność informacji na tej stronie

 

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępniane w tej Witrynie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały w tej Witrynie mają charakter wyłącznie ogólnych informacji i nie należy na nich polegać ani ich używać jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach w tej Witrynie odbywa się na własne ryzyko. Niniejsza Witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej Witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji w Witrynie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na Stronie.

 

Zamówienia, zakaz odsprzedaży i cena

 

Informacje na tej Stronie nie stanowią wiążącej oferty sprzedaży produktów opisanych na Stronie lub udostępnienia takich produktów w Twojej okolicy. Zastrzegamy sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia zamówienia lub dowolnej jego części w dowolnym momencie po otrzymaniu zamówienia, według naszego wyłącznego uznania, nawet po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia lub po obciążeniu karty kredytowej. Nie możesz kupować żadnego przedmiotu z tej Witryny w celu odsprzedaży przez siebie lub jakąkolwiek inną osobę, a także nie możesz odsprzedawać żadnego przedmiotu zakupionego w tej Witrynie. Ceny wyświetlane w Witrynie są podawane w dolarach amerykańskich i mają być ważne i skuteczne tylko w Stanach Zjednoczonych. W przypadku, gdy produkt jest wystawiony z nieprawidłową ceną, mamy prawo odrzucić lub anulować zamówienia złożone na produkt wystawiony z nieprawidłową ceną, niezależnie od tego, czy zamówienie zostało potwierdzone, czy Twoja karta kredytowa została obciążona. Jeśli Twoja karta kredytowa została już obciążona za zakup, a Twoje zamówienie zostanie anulowane, przyznamy kredyt na Twoje konto karty kredytowej.

 

Informacje o produkcie

 

Wybrany produkt można znaleźć w naszych sklepach z pełną ceną w Stanach Zjednoczonych do wyczerpania zapasów. W niektórych przypadkach towary wystawione na sprzedaż w Witrynie mogą nie być dostępne w sklepach. Szczególne specyfikacje techniczne i ustawienia komputera i jego wyświetlania mogą mieć wpływ na dokładność wyświetlania kolorów produktów oferowanych na Stronie.

 

Nie możesz wykorzystywać danych kontaktowych podanych w Witrynie do nieautoryzowanych celów, w tym marketingowych. Nie możesz używać żadnego sprzętu ani oprogramowania przeznaczonego do uszkodzenia lub zakłócenia prawidłowego działania Witryny lub do potajemnego przechwycenia jakiegokolwiek systemu, danych lub informacji osobistych z Witryny. Zgadzasz się nie przerywać ani nie próbować w żaden sposób przerywać działania Witryny. Ralph Lauren zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do ograniczenia lub zablokowania dostępu do Witryny lub korzystania z niej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Ponosisz osobistą odpowiedzialność za wszelkie złożone zamówienia lub opłaty lub inne zobowiązania, które poniesiesz przed wypowiedzeniem. Zakończenie dostępu lub użytkowania nie zrzeka się ani nie wpływa na żadne inne prawa lub ulgi, do których Ralph Lauren może być uprawniony na mocy prawa lub słuszności.

 

Materiał, który przesyłasz

 

Przyjmujesz do wiadomości, że jesteś odpowiedzialny za wszelkie materiały, które możesz przesłać za pośrednictwem Witryny, w tym za legalność, wiarygodność, stosowność, oryginalność i prawa autorskie do takich materiałów. Użytkownik nie może przesyłać, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować za pośrednictwem tej Witryny żadnych treści, które (i) są fałszywe, oszukańcze, zniesławiające, zniesławiające, obsceniczne, zawierające groźby, naruszające prawa do prywatności lub reklamy, naruszające prawa własności intelektualnej, obraźliwe, nielegalne, lub w inny sposób budzące zastrzeżenia; (ii) mogą stanowić lub zachęcać do popełnienia przestępstwa, naruszać prawa którejkolwiek ze stron lub w inny sposób powodować odpowiedzialność lub naruszać jakiekolwiek prawo; lub (iii) mogą zawierać wirusy oprogramowania, kampanie polityczne, łańcuszki, masowe wysyłki lub jakąkolwiek formę spamu. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail ani innych informacji identyfikujących, podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek treści. Nie możesz umieszczać na Stronie treści komercyjnych.

 

Jeśli przesyłasz materiał i o ile nie wskażemy inaczej, udzielasz Ralphowi Lauren i jego podmiotom stowarzyszonym niewyłącznego, bezpłatnego, wieczystego, nieodwołalnego i w pełni podlegającego sublicencjonowaniu prawa do używania, powielania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych od, rozpowszechniać i wyświetlać takie materiały na całym świecie w dowolnych mediach. Udzielasz Ralphowi Lauren i jego podmiotom stowarzyszonym prawa do używania nazwy, którą przesyłasz w związku z takimi materiałami, jeśli tak zdecydują. Wszystkie dane osobowe podane za pośrednictwem tej Witryny będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności Witryny. Oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz lub w inny sposób kontrolujesz wszystkie prawa do publikowanych treści; że treść jest dokładna; że korzystanie z dostarczanych przez Ciebie treści nie narusza żadnego z postanowień niniejszego dokumentu i nie spowoduje szkody dla żadnej osoby ani podmiotu; oraz że zwolnisz Ralpha Laurena z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia wynikające z dostarczanych przez Ciebie treści.

 

Zachowanie na Stronie

 

Niektóre funkcje, które mogą być dostępne w tej Witrynie, wymagają rejestracji. Rejestrując się i mając na uwadze korzystanie z Witryny, wyrażasz zgodę na podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie.

 

Niektóre funkcje tej Witryny wymagają użycia hasła. Jesteś odpowiedzialny za ochronę swojego hasła. Zgadzasz się, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie oświadczenia i działania lub zaniechania, które mają miejsce w wyniku użycia Twojego hasła. Jeśli masz jakiekolwiek powody, by sądzić lub dowiedzieć się o utracie, kradzieży lub nieautoryzowanym użyciu swojego hasła, natychmiast powiadom Ralpha Laurena. Ralph Lauren może założyć, że wszelkie wiadomości otrzymane przez Ralpha Laurena pod Twoim hasłem zostały wykonane przez Ciebie, chyba że Ralph Lauren otrzyma zawiadomienie inaczej.

 

 

Abyśmy mogli skuteczniej Ci pomóc, powiadomienie musi zawierać WSZYSTKIE z następujących elementów:

Fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela;

opis dzieła chronionego prawami autorskimi, które Twoim zdaniem zostało naruszone;

Informacje wystarczające do zlokalizowania kwestionowanego materiału w Witrynie;

Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i wszelkie inne informacje wystarczające do umożliwienia Ralphowi Laurenowi skontaktowania się z Tobą;

Twoje oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz

Oświadczenie złożone przez Ciebie pod karą krzywoprzysięstwa, że powyższe informacje w Twoim powiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

 

Arbitraż

 

Arbitraż będzie prowadzony przez jednego neutralnego arbitra wybranego z udziałem i zaangażowaniem obu stron zgodnie z Regulaminem JAMS.

 

Jeśli roszczenie wynosi 10 000 USD lub mniej, zgadzamy się, zgodnie z Zasadami JAMS, że spór powinien zostać rozstrzygnięty bez rozprawy ustnej, chyba że arbiter zażąda inaczej. Każde przesłuchanie osobiste w sprawie roszczenia poniżej 10 000 USD musi zostać przeprowadzone w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork. Jeśli roszczenie wynosi więcej niż 10 000 USD, sposób i miejsce przesłuchania zostaną ustalone zgodnie z Zasadami JAMS.

 

Niezależnie od sposobu postępowania arbitrażowego arbiter wydaje uzasadnioną pisemną decyzję wystarczającą do wyjaśnienia jego ustaleń i wniosków. Decyzja i orzeczenie arbitra są ostateczne i wiążące, z zastrzeżeniem jedynie ograniczonej kontroli sądowej dozwolonej przez FAA, a orzeczenie w sprawie orzeczenia może zostać wydane w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji.